Stafettpodcasten ”DET BÖRJAR MED MIG” byggde på en enkel ide. Låt oss passa micken! En man börjar med att intervjua någon, som sedan får ta över och intervjua en annan. Och så vidare. Frågorna som användes i programmen skrev vi på FATTA MAN så att det skulle gå att skylla på oss.

Producenter för FATTA MAN var Svante Tidholm & Shahab Ahmadian.