Under projektets gång har aktivistgrupper agerat dels som ett stöd för de som arbetat i projektet men också på egen hand.

Framför allt vill vi tacka de aktivister som lagt tid på att hjälpa oss göra metodmaterialet så bra!

Stort tack till ALLA som deltagit och bidragit på olika sätt!

<3 /FATTA MAN