Den animerade filmen Tea & Consent förklarar begreppet Samtycke bättre än någon annan. Så varför inte göra en svensk översättning, tänkte vi? Vi fick upphovspersonernas tillstånd och översatte filmen till svenska. Här är resultatet.