FATTA MAN är ett avslutat projekt. 
Ägarorganisationerna bakom FATTA MAN erbjuder utbildningar, workshops, föreläsningar och andra aktiviteter i samma anda och kompetens som FATTA MAN. Make Equal och MÄN erbjuder också utbildningar i FATTA MANs metodmaterial ”Det börjar med mig”.

MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld.  MÄN vill bryta kopplingen mellan manlighet och våld och förändra rådande normer kring maskulinitet.

Läs mer på www.mfj.se

Fatta

Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Fatta vill ha ett samhälle där allas kroppsliga och sexuella integritet respekteras.

Läs mer på www.fatta.nu

 

Make Equal

Stiftelsen Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter och har sedan starten utbildat och föreläst för tusentals verksamheter. Stiftelsen är en aktiv röst i samhällsdebatten och har startat upp såväl Fatta som Fatta Man och nu senaste initiativet #killmiddag.

Läs mer på www.makeequal.se