FATTA MAN var ett treårigt projekt med syfte att möjliggöra för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke och en manlighet utan sexualiserat våld. Projektet drevs av  FATTA , Make Equal  och MÄN (Män för Jämställdhet) med finansiering av Arvsfonden.

För att nå ut brett och för att skapa intresse kring komplexa och svåra frågor var kultur och media ett viktigt verktyg. Andra viktiga komponenter var att engagera killar och män som aktivister, lyfta manliga förebilder och att vara med och forma det offentliga samtalet. 

FATTA MAN var Svante Tidholm, Shahab Ahmadian, Robert Petersén, Anna Thomasson och Lars Brickstad.

Tack till alla som stöttade vårt projekt och på olika sätt bidrog! Aktivister, artister, företag, skolor, organisationer och alla andra, vi vet vilka ni var! <3